Aktivitet 1 : Fotoverksted + tegning i byen

 • Reflektere over et lokalt problem
 • Uttrykke ideer
 • Oversett ideer til bilder
 • Reflektere over mulige løsninger
 • Tegn de foreslåtte løsningene på bildene
 • Løse problemer og problemer
 • Skape og innovere
 • Opptre selvstendig og vise initiativ
 • Håndtere endring
 • Flippover og penner
 • Et kamera
 • Markørpenner
 • En skriver (svart-hvitt)

Aktiviteten består i å tenke på problemene som finnes i byen, sette dem inn i bilder (svart-hvitt-bilder) og tegne mulige løsninger i farger.

 1. Introduksjon

Instruktøren introduserer en idédugnadsøkt om temaet med gruppen: han/hun noterer ned "byen min" på et flippover og ber gruppen om å uttrykke seg om emnet, samtidig som han/hun hjelper dem med spørsmål for å styre diskusjonen: Hva fremkaller jeg ikke i deg? Liker du det? Føler du deg trygg? Er det noen problemer? Deretter leder han/hun diskusjonen om temaet problemer knyttet til byen.

Han/hun avslutter diskusjonen med å be hver deltaker tenke på problemene knyttet til byen, og velge et som angår/påvirker/utfordrer dem mer enn de andre.

 1. Instruktøren introduserer:

-  Målet med aktiviteten: å ta bilder av problematiske situasjoner i byen og tegne forskjellige løsninger

-  Instruksjoner: Identifiser et problem i byen, og tenk på hvordan de illustrere det i et bilde

-  Metoden: dette arbeidet gjøres individuelt

-  Varighet: 2 x 3 timer.

 1. Bilder i byen

Når hver deltaker tydelig har definert et problem, gir instruktøren dem tid til å tenke på hvordan de kan illustrere det med et bilde, og hvor i byen. Han/hun kan spørre de som har større problemer med å komme med ideer om å dele problemet med de andre, slik at de kan tenke sammen om hvordan de skal illustrere det med et bilde. Når hver deltaker har kommet med en idé, går alle avgårde for å ta bilder som illustrerer temaet.

 1. Mulige løsninger

Når bildene er skrevet ut i svart-hvitt, tenker deltakerne på mulige løsninger. De tegner løsningene de har funnet i farger på bildet sitt (skriv ut så mange bilder som de har ideer)

 • Hvordan var denne aktiviteten for deg?
 • Hva lærte du mens du gjorde denne aktiviteten?
 • Hvordan organiserte dere dere i undergrupper for å finne en løsning?
 • Føler du at du virkelig har funnet en løsning?

Her er noen eksempler:

Med en blandet gruppe kan gruppen sammenligne problemene hver generasjon har : har de de samme bekymringene, hva som er viktig for de yngre / eldre deltakerne, hadde de eldre deltakernebekymringene da de var yngre osv?