Aktivitet 1 : Colombiansk hypnose

 

  • Opplev følelsen av å lede og være ledende
  • Vurder effekten av en sterk leder
  • Undersøk forholdet mellom leder og følger

 

  • Mestring av forandring
  • Støtte andre
  • Arbeide med andre i team og nettverk
  • Administrere og lede andre

Deltakerne vil delta i en bevegelsesbasert øvelse og følge lederen

Del gruppen opp i par på to og to.  Hvis dette ikke er mulig, danner du en gruppe på tre deltakere.

En deltaker, lederen, holder håndflaten fremover, hans eller hennes fingre strake og plasserer dem ca 20-40 cm fra ansiktet til en annen person, følgeren. Følgeren later som om hun/han er hypnotisert og bør holde ansiktet  på samme nivå som den første deltakeren. Avstanden skal alltid være den samme ; lederen starter en rekke håndbevegelser (opp, ned, venstre, høyre) og beveger seg til mer avanserte fysiske bevegelser.  Følgeren bør vri kroppen sin  om nødvendig for å opprettholde samme avstand. Etter 5 minutter ber du dem om å bytte roller. Oppfordre lederne til å prøve å få partneren sin inn i mange ubehagelige stillinger.

Etter ytterligere 5 minutter, be halvparten av parene om å gå sammen med den andre halvparten av parene slik at det nå er 4 i hver gruppe og 1 leder og 3 følgere.  Med noen få minutter slår du dem sammen med en gruppe til, men beholde den samme lederen. Etter hvert vil hele gruppen bli hypnotisert av en leder.

Boal, A., ( 2002). Spill for skuespillere og ikke-skuespillere . Routledge. New York, NY

 

 

Hvordan føltes det å lede?

  • Hvordan føltes det å følge?
  • Var det tider da du ikke ville gjøre det lederen fikk deg til å  gjøre? Hvordan føltes det og hvorfor?
  • Hvordan føltes det å være en av følgerne mot slutten av øvelsen når alle fulgte?

 

Bland aldersgrupper og be hvert medlem av paret om å være enten lederen eller følgeren.