Activity 1 : Identifisere og ha empati med konflikt

Identifisere og ha empati med konflikt

Å oppleve at folk har forskjellige perspektiver og se problemer annerledes og har forskjellige løsninger.

Forsoning og forhandling

Kopier av et av maleriene under. Eller et som instruktøren velger. Hver deltaker skal ha en kopi hver, men alle skal være de samme. De bør også få papir og penner.

Deltakerne skal hver for seg observere og analysere maleriet og bruke fantasien til å identifisere konflikten. De vil da presentere konflikten for gruppen som sitt eget problem.

 

Instruktørens instruksjoner: Lag grupper på 4-5 deltakere.

Trinn 1: Instruktøren deler ut bildet til alle deltakerne, og de blir bedt om å gjette navnet på maleriet. Ha en kort idédugnadsøkt.

Trinn 2: De kan deretter studere maleriet i 10 minutter.  De blir bedt om å finne en konflikt i bildet og relatere det til sitt eget liv. De bør formulere en historie som de kan fortelle gruppen. Det kan være en sann historie eller de kan bruke fantasien til å dikte en historie. De kan skrive det ned hvis de vil. Hvorfor slåss de? Hvorfor er de sinte? Triste?

Hvis du for eksempel velger å bruke Gråtende Kvinne maleriet, bør hver person fortelle en historie om en gang de gråt som kvinnen i maleriet. Hvis de aldri gråter, må de finne på en historie for å fortelle gruppen på en overbevisende måte.

 

Livets dans - Edvard Munch

 

Gråtende kvinne - Picasso

 

Det siste argumentet - Igor Shulman

Trinn 3: Presenter historien for gruppen, som din egen, bytte på, slik at alle kan fortelle sin historie. Gruppen kan da bestemme hvor overbevisende historien er, er det din egen historie eller en oppdiktet historie?

Debriefing

Samle hele gruppen i en sirkel etter at alle har delt sin historie. Du kan spørre gruppen:

  • Var konfliktene like eller veldig forskjellige?
  • Hva synes de om aktiviteten?
  • Er det lett å forstå andres konflikt?
  • Gjorde det inntrykk på dem?
  • Hvor viktig er empati i forlik eller forhandling i en konflikt?

Med tanke på konflikthåndteringens natur, kan denne aktiviteten brukes som en intergenerasjonell aktivitet. Hvordan mennesker fra ulike aldre kan håndtere konflikter og hvordan empati kan forenes kan omfanges.