Tverrgående ferdigheter og kompetanser (TFK)

Tverrgående ferdigheter og kompetanser (TFK) er lærte og dokumenterte evner som ofte blir sett på som nødvendige eller verdifulle for effektiv handling i praktisk talt alle typer arbeid, læring eller livsaktivitet. De er tverrgående fordi de ikke utelukkende er relatert til noen bestemt kontekst (jobb, yrke, akademisk disiplin, samfunns- eller samfunnsengasjement, yrkessektor, gruppe yrkessektorer, etc.).

Under rammen av Vær kretativ-prosjektet fokuserer vi på 16 TFK-er, som vist nedenfor:

TSC1no
TSC2no
TSC3no
TSC4no
TSC5no
TSC6no
TSC7no
TSC8no
TSC9no
TSC10no
TSC11no
TSC12no
TSC13no
TSC14no
TSC15no
TSC16no

Målet er at instruktøren og deltakeren skal kommunisere og samhandle gjennom dette pedagogiske læringsnavet.

Hver deltaker, med veiledning fra en instruktør, vil gå igjennom foreslåtte TFK-ene som passer best til hans / hennes behov, og sammen vil de velge og definere en vei som gjør at de kan nå sine mål. En vei er et skritt i deres veikart eller en metode for å nå målet eller oppnå livet de ønsker å leve.

På reisen for å nå sine mål, vil deltakerne lage sine porteføljer, hvor de kan dele sin reise med familie, venner og mulige arbeidsgivere.

Den første lenken viser hvordan du lager en online portefølje:  

Den andre lenken viser hvordan du fyller den med innhold som for eksempel TFK-stier deltakeren har jobbet med:

I vårt prosjekt har TFK-ene fokus på fire tematiske akser:

(f.eks. å være mer aktiv og sosial og få flere nye venner.)
(f.eks. få en ny jobb, få en bedre betalt jobb, få en jobb du liker mer, etc.)
(f.eks. lære strategier for å være mer fornøyd i en jobb, unngå konflikt, etc.)
(f.eks. å få relevant utdanning for å få jobben du drømmer om i stedet for å bli sittende fast i en blindvei, få videreutdanning for å få en forfremmelse, etc.)

Ta deg tid til å se på Pathways