Tema 4 TFK-vurderingskriterier

Det viktigste kriteriet for å vurdere denne TFK er de aspektene som er nevnt nedenfor. Instruktøren kan følge disse til å veilede deltakeren i forbedringsprosessen. Deltakeren kan vurderes som «kompetent» eller «trenger forbedring». Intruktøren kan legge til spesifikke kommentarer for hver deltaker i de respektive boksene.  Vennligst referer til Intellectual Output 2: Vær kreativ! Håndbok for intruktører for ytterligere retningslinjer for vurderingskriterier.

Kriterier

Kompetent

Trenger forbedring

Godtar at du ikke kan kontrollere mange ting 

 

 

Er villig til å endre og tilpasse seg nye situasjoner

 

 

Liker og ser positive sider ved nye situasjoner

 

 

Evne til å utføre tjenester på en fleksibel måte

 

 

I stand til å håndtere usikkerhet