Tema 4 TFK vurderingskriterier

Det viktigste kriteriet for å vurdere denne TFK er de aspektene som er nevnt nedenfor. Instruktøren kan følge disse til å veilede deltakeren i forbedringsprosessen. Deltakeren kan vurderes som «kompetent» eller «trenger forbedring». Intruktøren kan legge til spesifikke kommentarer for hver deltaker i de respektive boksene.  Vennligst referer til Intellectual Output 2: Vær kreativ! Håndbok for intruktører for ytterligere retningslinjer for vurderingskriterier.

Kritierier

Kompetent

Trenger forbedring

Sett mål med konkrete og immaterielle suksesskriterier under en rekke forhold og arbeide mot dem

  

Overvåker egen fremgang mot mål og tar eventuelle korrigerende tiltak som er nødvendige. Handler uten å bli påskyndet og får ting til å skje; håndterer problemer effektivt

  

Demonstrerer initiativ for å fremme ferdighetsnivåer mot et profesjonelt nivå i mange sammenhenger