Tema 4 TFK-vurderingskriterier

Det viktigste kriteriet for å vurdere denne TFK er de aspektene som er nevnt nedenfor. Instruktøren kan følge disse til å veilede deltakeren i forbedringsprosessen. Deltakeren kan vurderes som «kompetent» eller «trenger forbedring». Intruktøren kan legge til spesifikke kommentarer for hver deltaker i de respektive boksene.  Vennligst referer til Intellectual Output 2: Vær kreativ! Håndbok for intruktører for ytterligere retningslinjer for vurderingskriterier.

Kriterier

Kompetent

Trenger forbedring

Konstruktivt arbeider mot en vinn-vinn-løsning under forhandlingene.  

  

Utforsker kreative løsninger med andre for å overvinne antagonisme og utvikle partnerskap.

  

Forhandler basert på førstehåndsobservasjoner og informasjon samlet inn fra begge sider

  

Lytter til ulike synspunkter og fremmer gjensidig forståelse.