Tema 4 TFK assessment criteria

Det viktigste kriteriet for å vurdere denne TFK er de aspektene som er nevnt nedenfor. Instruktøren kan følge disse til å veilede deltakeren i forbedringsprosessen. Deltakeren kan vurderes som «kompetent» eller «trenger forbedring». Intruktøren kan legge til spesifikke kommentarer for hver deltaker i de respektive boksene.  Vennligst referer til Intellectual Output 2: Vær kreativ! Håndbok for intruktører for ytterligere retningslinjer for vurderingskriterier.

Kriterier

Kompetent

Trenger forbedring

Engasjerer seg i kontinuerlig kritisk refleksjon for å skape og implementere handlingsplaner for faglig utvikling. 

 

 

Identifiserer faglige utviklingsbehov, planlegger for og engasjerer seg i arbeidsplassen og ekstern faglig utvikling.

 

 

Anvender ny kunnskap, ferdigheter og praksis oppnådd gjennom faglige vekstmuligheter.

 

 

Søker tilbakemelding for å utvikle nåværende yrkespraksis

  

Engasjerer seg i kontinuerlig kritisk refleksjon for å skape og implementere handlingsplaner for faglig utvikling.