Tema 4 TF-vurderingskriterier

Det viktigste kriteriet for å vurdere denne TFK er de aspektene som er nevnt nedenfor. Instruktøren kan følge disse til å veilede deltakeren i forbedringsprosessen. Deltakeren kan vurderes som «kompetent» eller «trenger forbedring». Intruktøren kan legge til spesifikke kommentarer for hver deltaker i de respektive boksene.  Vennligst referer til Intellectual Output 2: Vær kreativ! Håndbok for intruktører for ytterligere retningslinjer for vurderingskriterier.

Kriterier

Kompetent

Trenger forbedring

Takler press 

 

 

Håndterer risiko

 

 

Finner kreative løsninger

 

 

Håndterer frustrasjon

 

 

Utholdende i vanskelige situasjoner 

 

 

Analyserer og reflekterer over egne problemstillinger