Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Kan analysere et sett med instruksjoner
  • Kan reagere på ny informasjon
  • Kan tilpasse meg nye instruksjoner
  • Kan jobbe sammen for å ta et valg