Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Trives med endring og kan håndtere endring positivt
  • Liker å jobbe i et dynamisk miljø
  • Tar utfordringer positivt