Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Demonstrere en systematisk og effektiv tilnærming til arbeid
  • Overvåk egen fremgang mot mål og ta eventuelle korrigerende tiltak som er nødvendige
  • Handler uten å bli bedt om det og får ting til å skje; håndterer problemer effektivt
  • Ta ansvar for eget arbeid
  • Gjennomføre aktiviteter til de er fullført
  •