Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

 

  • Evne til å konsentrere seg om å utføre en omhyggelig handling
  • Evne til å gjenta, reprodusere en oppgave
  • Evne til å organisere sitt arbeid for å utføre en handling.