Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Identifiserte forbedringsområder innenfor organisasjonens driftsstruktur som fører til økt medarbeidertilfredshet
  • Datainnsamling og analyse og produsere originale anbefalinger som fører til organisatorisk vekst og økning av inntekter
  • Designet og forberedt digitalt innhold som skal spres gjennom sosiale medier, noe som førte til en 50% økning av engasjement
  • ● Designet, utarbeidet og holdt presentasjoner
  • Praktisk erfaring med å sammenstille sentrale begreper og komme opp med originale løsninger oppnådd gjennom prosjekterfaring
  • Utmerket merittliste i kreativ problemløsning
  • Sterke ferdigheter i skriving og redigering, kombinert med et kreativt sinn