Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Kan definere mål og identifisere mulige resultater.
  • Kan definere en handlingsplan.
  • Kan organisere og overholde tidsfrister.
  • Kan jobbe i et team for å oppnå et felles mål.