Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Forhandler på en konstruktiv måte når man takler vanskelige problemer.
  • Lytter til ulike synspunkter og fremmer gjensidig forståelse under forhandlinger.
  • Fokuserer på å oppnå merverdi under forhandlingene.