Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

 

  • Lytt og gi råd til andre
  • Motivere et team
  • Planlegge og organisere et prosjekt.