Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Evne til å forstå andres følelser.
  • Evne til å lytte til andre å fokusere min oppmerksomhet på den andre personen, vise empati og ikke være dømmende.
  • Evne til å håndtere ærlighet, åpenhet og oppriktighet med andre.