Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Evne til å akseptere konstruktiv kritikk.
  • Evne til å vise at du bryr deg.
  • Evne til å opprettholde riktig høflighet.
  • Evne til å demonstrere sin evne til å samarbeide med personer med ulik bakgrunn.