Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Evne til å formidle informasjon
  • Evne til å snakke foran en gruppe
  • Evne til å presentere fakta eller konsepter
  • Evne til å bruke spørsmålsteknikker