Tema 3 Eksempeltekster om hvordan du nevner det på CVen

  • Håndterer tvetydighet og press på en reflektert måte
  • Søker aktivt muligheter for kontinuerlig læring og faglig vekst
  • Planlegger og implementerer personlig og profesjonell vekst gjennom en rekke aktiviteter og muligheter