Tema 2 Hvorfor er det viktig?

Behandling og analyse av informasjon er viktig for å forstå verden rundt oss; å bli informert, finne kilden til informasjon, sortere, klassifisere og validere den for å svare på spørsmål, løse et problem  og ta et valg.

For analyse er vi avhengige av en metode som praktisk talt er den samme, uansett type eller form for informasjon (verbal instruksjon gitt i en profesjonell sammenheng, administrativ e-post, mediebegivenhet, jobbeskrivelse, turforberedelser).

Når det er nødvendig åpner  denne  typen informasjonsbehandling for at valg gjøres og tiltak iverksettes.