Tema 2 Hvorfor er det viktig?

Vilje og beredskap til å handle selvstendig og vise initiativ er viktig fordi:

  • Det øker kapasiteten til å være autonom, uavhengig, ikke å kreve godkjenning fra andre.
  • Det øker tilfredsheten av arbeidet.
  • Det forbedrer beslutningsevnen.

Å handle selvstendig og vise initiativ gjør det mulig for enkeltpersoner å håndtere vanskeligheter mer aktivt, for eksempel stressfaktorer, arbeidsledighet, karriereendringer osv. Det er imidlertid viktig at presset om å initiere ikke skal være en byrde og stressfaktor i seg selv. For mange mennesker er det, i stedet for å jage etter livet, viktig å la livet komme til dem, og de ville handle genuint og autentisk som svar på hva livet bringer.

Denne kompetansen utvikler evne til aktiv mestring, håndtering av feil, utholdenhet. Det øker kapasiteten til å være autonom, uavhengig, ikke å kreve godkjenning fra andre mennesker.

På grunn av global konkurranse vil uavhengighet og initiativ være en kompetanse som vil være mer og mer nødvendig i fremtiden, da det forbedrer beslutningsevne, øker arbeidstilfredshet og  hjelper enkeltpersoner aktivt med å overvinne vanskeligheter og hindringer, fullføre oppgaver og oppnå etablerte mål.