Tema 2 Hvorfor er det viktig?

  • Betydningen av å skape og innovere i den moderne verden er avgjørende, spesielt med tanke på den sosiokulturelle og profesjonelle integrasjonen av utenforstående ungdom. Unge mennesker i dag kommer inn på arbeidsmarkedet i en dynamisk periode; jobber og jobbsøking er mer komplekst, krever fleksibilitet og innovasjon, da det er sannsynlig at unge fagfolk vil forfølge nye typer jobber som ikke eksisterte for noen år siden (AEGEE, 2018). I tillegg må de integrere seg i de lokale sosiokulturelle forventningene i sitt personlige og profesjonelle liv. Ungdom som evner å tenke kritisk, fleksibelt, iterativt, helhetlig og er nysgjerrige med problemløsningsevne, innehar sentrale ferdigheter og kompetanse knyttet til kreativitet og innovasjon som kan hjelpe dem i integreringen.