Tema 2 Hvorfor er det viktig?

Fordi alle møter problemer hver dag, er denne ferdigheten viktig og kan ha negative konsekvenser hvis de ikke ervervet.

Denne ferdigheten er viktig fordi den tillater en å gjøre en overordnet analyse av en situasjon på et gitt tidspunkt. Det tilrettelegger for å jobbe med kommunikasjonsferdigheter (personlige og med andre), kreativitet og lagånd. Det bidrar også til å hevde sin plass, spesielt når problemet gjelder an gruppe mennesker. Beslutningstaking gjør det mulig å hevde seg selv, å samarbeide, å forhandle. Til slutt forsterker problemløsning personlig tilfredshet og gruppesamhold