Tema 2 Hvorfor er det viktig?

Planlegging og organisering er avgjørende for at en aktivitet eller et prosjekt skal lykkes. Kvaliteten på det endelige målet og gjennonføringen av prosjektet avhenger av god organisering.

A vite hvordan man planlegger og organiserer har mange andre fordeler. Denne ferdigheten lar deg ha en oversikt over prosjektet og forutse justeringer som må gjøres i tilfelle tilbakeslag, samt å tilnærme seg aktiviteten på en rolig og ikke stressende måte. Det å sette mål og lykkes i å nå dem bidrar til å øke selvtilliten. Det hjelper også deltakeren til å ta initiativ og samarbeide med andre. Til slutt gjør planlegging og organisering det mulig å effektivt gjennomføre et prosjekt eller en aktivitet.