Tema 2 Hvorfor er det viktig?

Å vite hvordan man skal lede et team er en viktig ferdighet fordi det er kjernen i organisering og samarbeid ved realisering av prosjekter.

Dette innebærer både menneskelige kvaliteter som lytting, beslutningstaking, teamtilhørighet og know-how i strategien om å gjennomføre prosjektet innen en gitt tidsramme.

Disse ferdighetene er viktige i alle prosjektsammenhenger, både personlige, jobbrelaterte og frivillige prosjekter.

Eksempler på personlige prosjekter som du kan være leder for:

  • Organiser et spill med familien din til din fetters bursdag.
  • Organiser en tur på kino med småbrødre og søstre.
  • Osv.

Eksempler på prosjekter relatert til en faglig aktivitet som du kan være leder for:

  • Organiser lossing av en lastebil med kollegene dine.
  • Organiser strukturen på et nettsted med kollegene dine.
  • Osv.

Eksempler på prosjekter knyttet til frivillige aktiviteter (i foreninger, etc.) som du kan være leder for:

  • Organisere et teselskap med frivillige for eldre i et aldershjem.
  • Organiser rydding av strandsøppel med frivillige.
  • Osv.

Alle disse eksemplene er vanlige situasjoner som vil kreve ferdigheter og holdninger knyttet til å lede et team: lytte, gi råd, forene og motivere, planlegge og organisere.