Tema 2 Hvorfor er det viktig?

Mange anser nettverk og samarbeid som viktige kriterier for suksess i fremtidens arbeid. Med teknologi som påvirker måten vi jobber, er det viktig å vite hva som kreves for å tilegne seg denne kompetansen.

Samarbeid øker verdien av medarbeiderkompetanse og blir sett på som kritisk i dagens stadig skiftende arbeidsmiljø. Samtidig forbedrer effektiv informasjonsdeling teamets evner og kvalitet, noe som resulterer i økt produktivitet og kreativitet.