Tema 2 Hvorfor er det viktig?

Ordet kommunikasjon er avledet fra det latinske ordet ‘communis’, som betyr ‘vanlig’. Kommunikasjon betyr deling av idèer. Når vi kommuniserer, sier Wibur Schramn, prøver vi å etablere noe «felles» med noen. Vi prøver å dele informasjon, en idé eller en holdning. Essensen av kommunikasjon er å få mottakeren og avsenderen til sammen å forstå  en bestemt melding.

Ifølge den kortere Oxford English Dictionary betyr kommunikasjon å formidle eller utveksle ideer, kunnskap osv. enten ved tale, skriving eller tegn. Kommunikasjon foregår når en person overfører informasjon og forståelse til en annen person. Det refererer til utveksling av ideer, følelser, kunnskap og informasjon mellom to eller flere personer.

Det er en kommunikasjon når du snakker eller lytter til noen. For eksempel kommuniserer en lærer mens han holder foredraget sitt til sine studenter. Men hvis han snakker eller skriver på et språk som ikke er forståelig for sine studenter, er det ingen kommunikasjon. Når du leser en bok, kommuniserer forfatteren til deg.

Kommunikasjon betyr ikke bare skriftlige eller muntlige meldinger. Det inkluderer alt som kan brukes til å formidle et budskap fra en person til en annen, for eksempel bevegelse av lepper eller blunk av et øye eller håndbevegelser kan formidle mer mening enn selv skriftlige eller talte ord. Faktisk er kommunikasjon prosessen med å formidle budskap fra en person til en annen slik at det forstås. I bedriftsledelse må ideer, mål, ordrer, klager, observasjoner, instruksjoner, forslag osv. utveksles mellom lederpersonell og deres underordnede, som opererer på forskjellige nivåer i organisasjonen, med det formål å planlegge og gjennomføre forretningsstrategien.