Tema 2 Hvorfor er det viktig

Å engasjere seg i selvutvikling er et viktig trekk ved forandringslæring. Det er en måte å bli mer bevisst på deg selv, sin egen oppførsel, valg, mål og strategier. Abraham Maslow antyder at alle individer har et innebygd behov for personlig utvikling og selvoppfyllelse som skjer gjennom en prosess som kalles selvrealisering. Det refererer til det naturlige behovet for å nå sitt fulle potensial som et unikt menneske. Selvrealiserte mennesker har en aksept av hvem de er til tross for sine feil og begrensninger, og opplever en driv mot å være kreative i alle aspekter av livet. Å engasjere seg i selvutvikling vil også sannsynligvis ha en positiv innvirkning på profesjonell utvikling på grunn av forbedring av harde og myke ferdigheter, utvidet kunnskap og økende selvbevissthet.