Tema 1 Hva menes med problemer og problemstillinger?

Å kunne løse problemer er avgjørende for vellykket handling. Problemløsning fungere bare hvis problemet er tydelig identifisert og analysert. Når problemet er tydelig identifisert så er det nødvendig å tenke på mulige løsninger. Om nødvendig, må man tenke fremover for å få hjelp slik at man kan ta de riktige beslutningene.

Problemløsning kan gjøres i tre trinn:

 1. Identifikasjon av problemet
 • Evaluering: analysere og forstå situasjonen ved å stille spørsmål
 • Formuler problemet tydelig
 • Kommunikasjon: Uttrykke deg klart og tydelig
 1. Problemløsning
 • Tenk deg mulige løsninger (test dem om nødvendig)
 • Vær kreativ, bruk kunnskapen din til å løse problemet
 • Evne til å uttrykke sin mening tydelig
 1. Ta avgjørelser
 • Ikke være redd for å be om hjelp fra eksterne partnere
 • Evne til å stille spørsmål for å gjennomgå målene og for å være fleksibel: Godta å gå tilbake om nødvendig
 • Evne til å ta valg
 • Utvikle eller styrke gruppeånd og felles beslutningstaking
 • Gå trinn for trinn, ikke for fort eller for sakte