Tema 1 Hva er Skape og innovere

  • Kreativitet er å generere nye ideer eller kombinere eksisterende ideer fra abstrakte kognitive begreper for å skape noe nytt eller innovativt, både på kunstneriske og estetiske og ikke-kunstneriske måter (f.eks. innenfor privatlivet og livet på arbeidsplassen) (ESCO, 2021).
  • Selv om det er mangel på konsensus om en definisjon av kreativitet, er forskere generelt enige om at kreativitet er forbundet med en prosess og et resultat (Said-Metwaly et al, 2018); det er den anvendte prosessen av å bruke fantasien til å produsere et originalt resultat med verdi. Innovasjon er prosessen med å sette de kreative gode ideene i praksis ( Robinson, 2017). Det er viktig å merke seg den kritiske betydningen av feil og den repeterende naturen til den kreative prosessen. Handlingen med å aktivt skape krever at personen kan holde ut når den står overfor feil, men fortsette å repetere til de finner en løsning.
  • Det er mange samfunnsmyter om kreativitetens natur og nytte, for eksempel at bare personer som arbeider i kunstneriske disipliner kan være kreativ og at kreativitet er en naturlig gave som ikke kan læres. Det er viktig å understreke at kreativitet ikke er det samme som kunstnerskap; alle mennesker har en kreativ kapasitet og har evnen til å ha kreative tanker og handlinger. Derfor har alle mennesker uavhengig av valgt yrke og karriere muligheten til å være kreative på arbeidsplassen.