Tema 1 Hva er Handle i henhold til verdier?

  • «Handle etter verdier», også noen ganger referert til som «samvittighet» (Chernyshenki, Kankaras &Drasgow, 2018) eller «arbeidsmoral» (NRC, 2012) er en kompetanse som refererer til at en person kan relatere oppgaver og ansvar til sine egne personlige sosiale og organisatoriske verdier (ESCO, 2021). Dette hjelper en person med å sikre at de handler på en konsekvent og etisk ansvarlig måte. Det er viktig å merke seg at når man refererer til denne kompetansen, refererer den strengt til verdier som kan læres og utvikles og ikke faste moralske verdier.
  • Å kunne overholde visse lover eller retningslinjer (for eksempel å følge etiske retningslinjer), respektere konfidensialitet og innfri forpliktelser er indikatorer på at en person er i stand til å handle i henhold til deres verdier. Mer spesifikt, hvordan dette kan se ut i et arbeidsmiljø inkluderer utholdenhet til å utføre et tidkrevende oppdrag, personlig støtte medarbeidere og representere organisasjonen på en profesjonell måte ( OECD, 2018).