Tema 1 Hva er det å administere og lede andre?

Å kunne administrere og lede andre betyr å kunne involvere mennesker i realiseringen av et prosjekt.

Denne TFK har to dimensjoner for personen som er «identifisert som en leder» for å administrere og lede et team.

Som leder må lederen utvikle en holdning og atferd basert på viktige kvaliteter innenfor kommunikasjon og strategiske ferdigheter.

Hun/han må finne en måte å balansere mellom kommandoledelse som noen ganger er for autoritær og deltakende ledelse, noe som noen ganger bremser prosjektet for mye.

Lederen er til syvende og sist «til tjeneste» for prosjektet ved å forene et team og organisere oppgavene til hvert teammedlem på en klar og lærerik måte.

Dette er de to dimensjonene som skal utvikles for lederen:

 1. Gjennomføring og styring av prosjektet. Lederen er en strateg og visualiserer stadiene av implementeringen for å :
 • Organisere og koordinere alles arbeid innenfor et gitt tidsrom.
 • Sørge for at de tekniske og menneskelige forholdene er oppfylt.
 • Administrer tekniske eller menneskelige forutsetninger og finne løsninger – med tanke på samarbeidspartnernes mening.
 • Kontrollere at prosjektet/aktiviteten er fullført i henhold til mål.
 • ∙Evaluere med teamet ditt: positive poeng, negative poeng, områder for fremgang og forbedring, perspektiver.

2. Lede mennesker ved å utvikle lagånd:

 • Kommunisere om prosjektet: utfordringer, nytteverdi ved å skape et tillitsfult klima, få deltakerne til å ønske å delta og motivere dem. Evne til å forene mennesker. Kommunisere stadier av prosjektet og hver persons rolle på en klar og lærerik måte.
 • Oppmuntre alle til å jobbe sammen og utvikle kollektiv intelligens (kreativitet for å løse en oppgave eller overvinne vanskeligheter).
 • Lytt til og ta hensyn til alles meninger.
 • Ta vare på prosjektets fremdrift, debrief og juster om nødvendig.
 • Ta avgjørelser etter å ha konsultert teamet.
 • Justere i tilfelle gnisninger.
 • Oppmuntre og verdsette hver person og teamet i arbeidet som er utført.