Tema 1 Hva er analyse og behandling av informasjon?

Å kunne analysere og behandle informasjon er en viktig og grunnleggende ferdighet som gjør det mulig å bygge ny kunnskap om både innhold og metode. Dette bedrer mulighetene til å samhandle med andre og fremfor alt å vite hvor man står, inkludert en bedre forståelse av ens nære og fjerne miljø.

Mer spesifikt:

 • ny kunnskap
  • Skaffe seg en metodikk: observere, utforske, samle, sortere, sammenstille.
  • Forstå informasjon og stille spørsmål.
 • Samhandle med andre:
  • Uttrykke sin mening (observasjon, følelse, forhandling).
  • Lytt til andre, integrere i en gruppe.
  • Behandle følelser.
 • Plassere seg selv i ens miljø:
  • Forstå seg selv og sine reaksjoner bedre; definere sin smak, meninger, interesser.
  • Bli organisert: metode og tidsstyring.
  • Sette informasjon i ny kontekst for bedre forståelse.
  • Stille spørsmål og reflektere over informasjonen man har.
  • Ta valg.
  • Iverksette