Tema 1 Hva er å støtte andre?

Å støtte andre består i å sikre at personer som mangler evner, kompetanse eller selvtillit, får konstruktiv og empatisk  hjelp når de ber om eller viser behov for hjelp. Denne ferdigheten er nødvendig i alle miljøer som angår en person: familie, vennskap, arbeid, sport osv.

Å støtte andre er en utmerket metode for å vise omsorg til menneskene rundt deg, være et familiemedlem, en venn eller en medarbeider. Gi anbefalinger til andre basert på din erfaring, kunnskap og ansvar. Bruk følgende retningslinjer for å hjelpe deg til å støtte andre:

−  Spørre. Før du gir råd eller hjelp, må du være sikker på om det er noe den andre personen ønsker.

−  Vær hensynsfull. Unngå å dømme den andre personen, gi vennlige og nyttige råd.

−  Vær sannferdig. Ærlighet gjør rådene eller hjelpen du gir mer virkningsfull.

−  Lytte. Vær oppmerksom på hva den andre personen har å si og hvordan de reagerer på forslagene dine.

−  Samarbeid. Når du tilbyr råd eller hjelp, kan du samarbeide med den andre personen for å finne en løsning på situasjonen.

−  Konstruktiv kritikk er også råd som er akseptabelt og til og med velkommen på arbeidsplassen. Å gi konstruktiv kritikk til kolleger på deres arbeid gjør dem i stand til å utvikle seg og kan føre til økt produktivitet på jobben.