Tema 1 Hva er å respondere på rutinemessige krav til oppgaver?

Å kunne oppfylle rutinekravene til en oppgave er en nødvendig evne for å utføre enkelte handlinger. Denne evnen innebærer:

  • den nødvendige forståelsen av instruksjonene i oppgaven som skal utføres: hva blir jeg bedt om å gjøre, har jeg forstått hva jeg blir spurt ?
  • evne til å organisere ens tid og arbeidsplass for å utføre handlingen: I henhold til hva jeg har forstått hva jeg blir bedt om å gjøre, hvordan skal jeg organisere meg for å utføre det, hva trenger jeg (utstyr), hvor setter jeg opp (sted), administrere tiden min (tidsbegrensninger)?
  • utføre handlingen, oppgaven: utføre det forespurte arbeidet innenfor tidsfristen. Vær oppmerksom og omhyggelig.

Denne TFK krever bruk av kvaliteter som :

–  Observasjon: rom, materiale, bilde.

–  Konsentrasjon for å hjelpe memorisere bildet.

–  Utholdenhet i innsats: oppgaven kan virke repeterende.

–  Flid: oppgaven krever presisjon og oppmerksomhet i utførelsen.