Tema 1 Hva er å opptre selvstendig og vise initiativ?

Det 21ste århundre krever at folk er selvrealiserte agenter. Dette krever kapasitet og myndiggjøring for å analysere kravene til ens miljø og anvende alle ressurser man har for hånden (kunnskap, ferdigheter, teknologier, etc.) for å gjennomføre tilstrekkelig selvoppfyllende og nyttige handlinger.

Å handle selvstendig og vise initiativ er et sett med ferdigheter, holdninger og atferd preget av sin selvstartende natur, sin proaktive tilnærming og ved å være vedvarende i å overvinne vanskeligheter.

Denne kompetansen innebærer at en person gjør noe uten å bli fortalt eller få en eksplisitt instruksjon, forutse og handle mot fremtidige problemer i stedet for å vente til problemer oppstår og forfølge mål til tross for potensielle tilbakeslag eller andre barrierer.  Det gjør det mulig for den enkelte å vurdere hendelser som kommer (nye krav, nye eller tilbakevendende problemer, nye muligheter) og å gjøre noe proaktivt med dem.

Å handle selvstendig og vise initiativ representerer det motsatte av å gjøre det man blir bedt om å gjøre, gi opp i møte med vanskeligheter, og reagere på miljøkrav.  Det handler om å handle i stedet for å bli påvirket; forme seg i stedet for å bli formet; og ta ansvarlige beslutninger og valg i stedet for å akseptere de som er bestemt av andre. Det er en kapasitet til å sette et mål, reflektere og handle ansvarlig for å gjennomføre endring effektivt ved hjelp av en rekke verktøy og ressurser som er relevante for det aktuelle målet eller oppgaven.