Tema 1 Hva er å håndtere negative faktorer i liv og arbeid?

Livet består av opp- og nedturer, og det er tider du støter på problemer. Negative faktorer i livet kan påvirke deg, og det er viktig å håndtere dem på en måte som ikke hindrer deg i å fungere. Videre er det viktig å ikke ta ansvar for noe som ikke er ditt problem eller utenfor din kontroll. For å håndtere negative faktorer er det viktig å definere problemet og finne en måte å håndtere det på.

Eksempler på negative faktorer kan være en

  • Dårlige ledere/sjefer
  • Konflikter med ektefeller og barn
  • Problemer med myndigheter
  • Krig i hjemlandet
  • Problemer med datamaskinen
  • Pengeproblemer
  • Tilstoppet toalett eller dusj
  • Sykdom