Tema 1 Hva er å formidle og utveksle informasjon og ideer?

  • Å kunne formidle og utveksle informasjon er en viktig og grunnleggende ferdighet som gjør at man kan snakke formelt og uformelt i forskjellige sammenhenger, lytte til andre og svare på deres bidrag eller bekymringer. Kommunikasjon er prosessen med å etablere forbindelse eller kobling mellom to punkter for informasjonsutveksling eller prosessen med å formidle og utveksle informasjon på avstand. Enten mellom mennesker eller systemer, kommunikasjon innebærer overføring av informasjon fra en avsender til mottaker, og dermed tillater det en å forklare ideer, formidle dem og bruke spørsmålsteknikker.