Tema 1 Hva er å engasjere seg i selvutvikling?

Å engasjere seg i selvutvikling er kompetansen som inkluderer både personlige ferdigheter som selvbevissthet, selvledelse, vilje til å lære, refleksjon og de mellommenneskelige ferdighetene som å samarbeide med andre for å fremkalle tilbakemeldinger og støtte under læringsprosessen. Hver av de sammenhengende komponentene spiller en viktig rolle.

Å engasjere seg i selvutvikling innebærer:

Selvbevissthet: Reflektere over tidligere erfaringer for å evaluere egne styrker, begrensninger, motivasjon, interesser og ambisjoner i ulike læringskontekster.

Initiativ og eierskap: Ta ansvar for læring, finne målrettede spørsmål, forme muligheter til å passe personlige interesser og tilnærming til læring og å søke innspill fra andre.

Målsetting og planlegging: Utvikle langsiktige mål, etablere meningsfulle læringsmål, identifisere effektive strategier og planlegge trinn.

Engasjere og administrere: Oppsøke relevante ressurser og informasjon for å søtte læringsmål og videreutvikle strategier; opprettholde effektivt tempo, nå kortsiktige og langsiktige mål.

Overvåking og tilpasning: Evaluering av fremdrift, tilpasning av strategier, omfavne feil for å vokse av de, og knytte suksess til innsats, utholdenhet, tilgang, mulighet, hjelp og tid.