Del 1 Introduksjon

Vær kreativ! – Fremme myke ferdigheter gjennom kulturelle aktiviteter er et prosjekt som tar sikte på mobilisering og sosialisering av sårbare voksne ved hjelp av kulturaktiviteter, spesielt gjennom utøvelse av rollespill og forestillinger. Målet er å styrke de myke ferdighetene til unge mennesker som faller utenfor samfunnet for å lette deres sosiale, kulturelle og jobbmessige integrasjon. På slutten av prosjektet skal deltakerne kunne ta kontroll over livet sitt, identifisere sine behov og forventninger og igangsette konkrete tiltak i henhold til ordningen «SE – VURDER – HANDLE».

Vær kreativ! opplæringpakken (IO1) består av en læreplan og et nyttig sett med praktiske aktiviteter for å hjelpe instruktører i deres arbeid og læringsmiljøer. Pakken er basert på bruk av kunst og kultur i opplæring av sårbare voksne, og tar opp utfordringene med integrering og inkludering.

Vær kreativ! pensumet støtter instruktører i deres undervisningsaktiviteter i formelle, ikke-formelle og uformelle omgivelser. Det inkluderer pedagogiske metoder, tilnærminger og materiale.

Materialet kan tilpasses innenfor nasjonal kontekst i henhold til behov og muligheter, samt tilgjengelig kompetanse og ressurser (teater, radio, video, dokumentar, fotografi, utstillinger, etc.). Materialet er tilgjengelig på engelsk, estisk, fransk, norsk, spansk, tyrkisk og gresk.