Be Creative Toolkit


IO1. OPPLÆRINGS-PAKKE (16 downloads )

Free

TFK 1 : Analysere og behandle informasjon

Free

TFK 2 : Planlegging og organisering

Free

TFK 3 : Ta opp problemer og problemstillinger

Free

TFK 4 : Skape og innovere

Free

TFK 5 : Respondere på rutinemessige krav til oppgaver 

Free

TFK 6 : Handle i henhold til verdier

Free

TFK 7 : Opptre selvstendig og vise initiativ

Free

TFK 8 : Håndtere negative faktorer i liv og arbeid

Free

TFK 9 : Håndtering av endring

Free

TFK 10 : Engasjere seg i selvutvikling

Free

TFK 11 : Formidle og utveksle informasjon og ideer

Free

TFK 12 : Vise respekt og omtanke for andre

Free

TFK 13 : Støtte andre

Free

TFK 14 : Samarbeide med andre i team og nettverk

Free

TFK 15 : Administrere og lede andre

Free

TFK 16 : Forsoning og forhandling