TFK 9 : Håndtering av endring

Læringsmål

Ved vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Forstå at endring også kan sees på som en sjanse til å prøve noe nytt
  • Behandle endringer på en positiv måte
  • Føle mindre stress og redsel for forandring