TFK 8 : Håndtere negative faktorer i liv og arbeid

Læringsmål

Etter vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Håndtere negative situasjoner
  • Vær oppmerksom på at negativitet avhenger av tankegangen din
  • Bli flinke til å akseptere omstendigheter utenfor din kontroll