TFK 7 : Opptre selvstendig og vise initiativ

Læringsmål

Etter vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Analyser aktivitetskravene og bruk alle tilgjengelige ressurser for realisering av aktiviteten eller prosjektet.
  • Sett seg mål, ta ansvar for realiseringen og reflektere over resultatene.