TFK 5 : Respondere på rutinemessige krav til oppgaver 

Læringsmål

Etter vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Forstå hva som blir spurt.
  • Utfør oppgaven innen tilgjengelig tid og rom.
  • Være oppmerksom og omhyggelig.