TFK 2 : Planlegging og organisering

Læringsmål

Etter vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Utvikle en strategi
  • Planlegge aktiviteter
  • Organisere tidsbruk
  • Administrere ressurser og kvalitetssikring