TFK 13 : Støtte andre

Læringsmål

Etter vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Gi råd og veiledning til andre
  • Hjelp andre
  • Være kundeorientert (spesielt i arbeidsmiljøer)