TFK 11 : Formidle og utveksle informasjon og ideer

Læringsmål

Etter vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Snakke til en gruppe personer, forklare fakta eller tankes; og lytte aktivt.
  • Informer andre om fakta eller ideer.
  • Benytte seg av kroppsspråket sitt.